מי אנחנו?

קבוצת מתפקדים היא קבוצה של צעירים מכל הקשת הפוליטית בישראל, המבינים כי מדינת ישראל זקוקה לשינוי עמוק ויסודי. שינוי שחייב להיות ארוך טווח ויכול להתבצע רק דרך הזירה הפוליטית. שם מתקבלות ההחלטות, שם מחולק התקציב, שם אמורים להיטוות ערכי הבסיס עליהם מושתתת המדינה. אנו מבינים כי נדרש מהלך רב מפלגתי, מהלך דרמטי, טורף קלפים, אשר יחזיר לציבור הרחב את היכולת להאמין בעצמו וביכולתו לשנות ואשר יגרום לנבחרי הציבור להבין שהם צריכים לשרת אותנו, את אותו הציבור שמתגייס לצבא, עושה מילואים, משלם מיסים ונושא בנטל היומיומי לקיומה של מדינת ישראל.

בשיטת הבחירות הנוכחית רשימת המועמדים לכנסת נבחרת בידי קומץ קטן של אנשים בבחירות הפנימיות למפלגה (הפריימריס). רוב העם, הלב הפועם של המדינה, מפקיר את השטח לקבוצות אינטרס, אינו לוקח חלק פעיל בהליך הדמוקרטי ומצביע למפלגה מבלי שבאמת הכיר את המצע שלה.

המטרה – שינוי התרבות הפוליטית במדינת ישראל

תנועת מתפקדים היא תנועה רב מפלגתית ששמה לעצמה 3 מטרות:

1.  לפעול לשינוי התרבות הפוליטית בישראל, להגברת המודעות הציבורית בנוגע לחשיבות המעורבות הפוליטית של האזרחים, ולקדם את המסר לפיו דמוקרטיה טובה רק אם משתתפים בה. לשבור את המחסום הפסיכולוגי הקיים בין רובנו לבין המושג "פוליטיקה" ומעורבות פוליטית הגורם לשימור המצב הקיים ופסילת כל אפשרות לשינוי לטובה.

2.  להוות בית פוליטי מאגד לאלפי צעירים על מנת להביא לשינוי וחקיקה מתאימה לפתרון הסוגיות המעסיקות אותם.  כל קול בודד נחשב, אבל קבוצה מאורגנת של מתפקדים, מודעים, הפועלים בתיאום, ולוקחים ביחד אחריות, יכולה לשנות את המציאות הפוליטית בישראל.

3.  הנגשת מידע על פעילות חברי הכנסת כדי שציבור המתפקדים יבחר בבחירות הפנימיות חברי כנסת ראויים המקדמים את הנושאים החשובים המוזכרים לעיל.

מתפקדים!

לתנועה גם צוות מחקר ובקרה על המתרחש בכנסת, שמטרתו תהיה לשקף טוב יותר ובצורה אובייקטיבית עבור המתפקדים החדשים והישנים במה עסוקים חברי הכנסת, ותפרט את הצבעותיהם השונות במהלך הקדנציה. בנושא זה התנועה משתפת פעולה עם גופים דמוקרטיים שונים בעלי מטרה דומה, כמו המשמר החברתי, כנסת פתוחה ועוד.

מה אנחנו לא?

מתפקדים אינה מפלגה. מתפקדים גם לא תציג רשימת מועמדים לכנסת. מתפקדים מקדמת מעורבות פוליטית ותעודד ארגונים אחרים להיות מעורבים פוליטית ואף להציג רשימת מועמדים, או לשלוח מועמדים חדשים מטעמם, לקידום האג'נדות שלהם. בכל מקרה, תנועת מתפקדים לא תקדם מועמדים בעצמה ולא תבצע תעמולת בחירות. עם זאת, לקראת בחירות נפתח ערוצים לתקשורת בין מועמדים למתפקדים על מנת לאפשר בחירה מושכלת.