קבוצות וארגונים

בשנים האחרונות קמו מספר קבוצות וארגונים הקוראים להתפקדות למפלגות לקידום מטרות שונות. תנועת מתפקדים שמה לה למטרה לקדם שיתופי פעולה בין קבוצות אלו.


הליכודניקים החדשים

מתפקדות – הלובי לשוויון בין המינים

החוג הגאה במפלגת העבודההליברלים בליכוד

דור האמת

מתארגנים לעבודהמתפקדים למען בעלי החיים

חוג יסו"ד – ישראל סוציאל דמוקרטיתחינוך ישראלי

חוג תלמים – סוציאל-דמוקרטי
קבוצות וארגונים שאינם פעילים עוד


השדולה הפלורליסטית