מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ)

מפלגת התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל)

המפלגות רע"ם ותע"ל רצו לבחירות לכנסת ה 20 במסגרת הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל).

המפלגות אינן מאפשרות התפקדות והרשימה המאוחדת לכנסת נקבעת ע"י ועדה מסדרת.