מפלגת האיחוד הלאומי-תקומה

האיחוד הלאומי-תקומה התמודדה לכנסת ה-20 כחלק מרשימת "הבית היהודי" המשותפת גם למפלגת הבית היהודי.

רשימת המפלגה לכנסת נבחרת על ידי 110 חברי מרכז המפלגה.